مرور رده

بازی و نرم افزار

شخصیت های بازی کمبت

در این لیست، ما شخصیت‌هایی را معرفی خواهیم کرد که از لحاظ داستان و البته فنون رزمی مورد تایید بسیاری هستند و درکل یک شخصیت جذاب برای بازی کردن به حساب می‌آیند، البته توجه داشته…