مرور رده

متفرقه

محاسبه عیدی برای سال 97

دستمزد کارگران در سال 97 معادل 1میلیون و 111 هزار و 269 تومان میباشد که با نزدیک شدن به عید بسیاری منتظر دریافت عیدی خود هستند اما میزان این عیدی برای یکسال به چه میزان میباشد و در…

بیمه کردن کارگر از روز اول اجباری میباشد ( بیمه کردن کارگرا تازه کار )

کارگران و کارمندانی که چند ماه اول اشتغال خود را به صورت آزمایشی فعالیت مینمایند ، آیا مشمول قانون کار هستند ؟ و  کارفرما تکلیفی بابت بیمه نمودن کارگران در زمان دوره آزمایشی دارد یا…